Fjellstyret skal gjøre vedtak om fangstbegrensninger for småviltjakt for jaktsesongen 2019/2020.

Saksutredningen kan leses her.

Frist for uttalelse er 3. september 2019.