Kunngjøring av fjellstyrevedtak – Forvaltningsplan for småvilt 2024 – 2027

Fjellstyret har vedtatt ny forvaltningsplan for småvilt. Forvaltningsplanen gjelder for perioden 2024 – 2027. Forvaltningsplanen kan leses her. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm. kan leses her.