• Årsmelding 2021

   Årsmeldinga for 2021 er nå klar og kan leses her: https://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/2022/Sn%C3%A5sa_Fjellstyre/%C3%85rsmelding21/index.html  

  • Høring forvaltningsplan for småvilt

   Fjellstyret har laget et forslag til en 4-årig forvaltningsplan for småvilt. Høringsdokumentet kan leses her. Eventuelle merknader kan meldes på e-post til fjellstyret innen 20. august 2020.

  • Ledig vikariat som fagsekretær

   Ledig vikariat som fagsekretær Snåsa fjellstyre har ledig vikariat i 50 % stilling som fagsekretær fra oktober 2020 til september 2021. Fagsekretæren har hovedansvar for administrasjon av fjellstyrets jakt- og fiskeordninger, hytteutleie, markedsføring og andre administrative oppgaver. Vi søker en person med relevant utdanning på bachelornivå eller arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområde, og som har evne […]

  • Årsmelding 2021

   Årsmeldinga for 2021 er nå klar og kan leses her: https://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/2022/Sn%C3%A5sa_Fjellstyre/%C3%85rsmelding21/index.html  

  • Høring forvaltningsplan for småvilt

   Fjellstyret har laget et forslag til en 4-årig forvaltningsplan for småvilt. Høringsdokumentet kan leses her. Eventuelle merknader kan meldes på e-post til fjellstyret innen 20. august 2020.

  • Ledig vikariat som fagsekretær

   Ledig vikariat som fagsekretær Snåsa fjellstyre har ledig vikariat i 50 % stilling som fagsekretær fra oktober 2020 til september 2021. Fagsekretæren har hovedansvar for administrasjon av fjellstyrets jakt- og fiskeordninger, hytteutleie, markedsføring og andre administrative oppgaver. Vi søker en person med relevant utdanning på bachelornivå eller arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområde, og som har evne […]

  • Årsmelding 2021

   Årsmeldinga for 2021 er nå klar og kan leses her: https://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/2022/Sn%C3%A5sa_Fjellstyre/%C3%85rsmelding21/index.html  

  • Høring forvaltningsplan for småvilt

   Fjellstyret har laget et forslag til en 4-årig forvaltningsplan for småvilt. Høringsdokumentet kan leses her. Eventuelle merknader kan meldes på e-post til fjellstyret innen 20. august 2020.

  • Ledig vikariat som fagsekretær

   Ledig vikariat som fagsekretær Snåsa fjellstyre har ledig vikariat i 50 % stilling som fagsekretær fra oktober 2020 til september 2021. Fagsekretæren har hovedansvar for administrasjon av fjellstyrets jakt- og fiskeordninger, hytteutleie, markedsføring og andre administrative oppgaver. Vi søker en person med relevant utdanning på bachelornivå eller arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområde, og som har evne […]

  • Årsmelding 2021

   Årsmeldinga for 2021 er nå klar og kan leses her: https://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/2022/Sn%C3%A5sa_Fjellstyre/%C3%85rsmelding21/index.html  

  • Høring forvaltningsplan for småvilt

   Fjellstyret har laget et forslag til en 4-årig forvaltningsplan for småvilt. Høringsdokumentet kan leses her. Eventuelle merknader kan meldes på e-post til fjellstyret innen 20. august 2020.

  • Ledig vikariat som fagsekretær

   Ledig vikariat som fagsekretær Snåsa fjellstyre har ledig vikariat i 50 % stilling som fagsekretær fra oktober 2020 til september 2021. Fagsekretæren har hovedansvar for administrasjon av fjellstyrets jakt- og fiskeordninger, hytteutleie, markedsføring og andre administrative oppgaver. Vi søker en person med relevant utdanning på bachelornivå eller arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområde, og som har evne […]