Sekken og motbakkene kjennes betydelig tyngre ut nå enn ved parkeringen i Lurudalen for 3 timer siden. Likevel tas den siste stigningen på nordsiden av Nordre Gauptjønnaksla med lette skritt, for på toppen venter turens første belønning – blå krusete overflater på rekke og rad med vakre Blåfjella som kulisser i det fjerne.

Velkommen til Akselfjella – et eldorado for eventyrlystne villmarksfiskere!

Området ligger øst i Snåsa, grenser til Lierne kommune og utgjør det som på folkemunne kalles Akselfjella eller gjerne bare Aksla. Akselfjella er en del av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og området består av høyfjellsnatur med karakteristiske fjell, sparsommelig vegetasjon og mange vann og elvestrekninger. De fleste av vannene har sørsamiske navn og Akselfjella er et av flere fjellområder i Snåsa med en innholdsrik samisk historie og tradisjon.

Aksla ligger et godt stykke fra nærmeste vei og turen inn tar som regel drøye fire timer med oppakning fra utgangspunktet i Lurudalen. I gjengjeld kan man oppleve et fantastisk fiske og ofte har man hele området helt for seg selv, noe man ikke opplever ofte på andre gode fiskesteder i Norge.

De vannene som kanskje bør vies størst oppmerksomhet ved en tur inn til Aksla er Gierkerejaevrie, Narrajaevrie, Klingertjønna, Skaalnje (Langvatnet) og Norrejaevrie (Vestre Akselvatnet), hvor de to sistnevnte også strekker seg inn i Lierne kommune.

Foto: Lillian Bergli

I alle de nevnte vannene finner du ørret av fin kvalitet med topp kondisjon og en dyprød kjøttfarge. Størrelsen på fisken vil variere litt fra vann til vann og gjerne etter tid på sesongen og døgnet, men å komme i kontakt med fisk i kilosklassen er relativt vanlig i dette området. Snittstørrelsen varierer mellom ca. 300 – 600 gram. Dessverre har det i enkelte vann i Aksla dukket opp måkemark i fisken, men ofte er utbruddene veldig begrenset i omfang. For å unngå videre spredning til andre vann/områder er det ønskelig at fiskeslo graves/steines godt ned slik at fugl ikke får tilgang til det.

Generelt er vannene i området relativt grunne, men ofte har de variert dybdeforhold med innslag av mye stein som gir mange spennende standplasser for ørreten. Gode fiskesteder er lett tilgjengelig fra land i vannene og spesielt bør områdene ved innløp- og utløpsbekker gis ett forsøk. Effektivt er det også å avfiske overgangen mellom grunne partier og dypere vann og spesielt i de mørke tidene på døgnet vil dette ofte gi uttelling. Ett annet tips som kan være verdt et forsøk er ett av de mange navnløse småvannene rundt de nevnte vannene og elvene som binder disse sammen. Ofte går det minst like fin fisk her, og kanskje finner du ditt nye «hemmeligvann».

Aksla ligger høyt til fjells og den beste fiskesesongen er dermed noe senere enn i de lavereliggende vannene. I en normalsommer er perioden fra midten av Juli og ut August den beste fiskeperioden. Har du med deg et lite utvalg av kjente og kjære flue-, sluk- og spinnervarianter, samt mark og dupp skal du være godt rustet til å komme i kontakt med stor og sprek ørret i uforglemmelige omgivelser i Akselfjella!

Husk å være forberedt på skiftende og krevende værforhold i høyfjellet, lite vegetasjon og begrensede muligheter til bålfyring.

Skitt fiske og god tur til en av de vakreste fjellområdene i Trøndelag!