Grøningen har alltid vært et fiskevann med godt rykte blant lokale fiskere. Vannet er viden kjent også utenfor Snåsas grenser for å være et særdeles godt vann som huser fisk av god kvalitet.
Vannet ligger vakkert til ved en av innfallsportene til Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark, og er lett tilgjengelig.
Ørret og røye er de artene som er mest interessante for sportsfiskere, men lake finnes også. Ørreten i Grøningen er av meget god kvalitet, med rød kjøttfarge og gjennomgående svært god kondisjon. Mulighetene for å få grov ørret er gode og årlig tas mange ørreter mellom 1-3 kg, men betydelig større eksemplarer finnes… Røya er også av god kvalitet og vanlig størrelse ligger mellom 300-1200 gram.

Grønningen2 Norske Naturopplevelser AS

På sommeren er fisket etter stor ørret best tidlig i sesongen (midten av juni – starten av juli). Tradisjonelt har redskapsvalget fra båt, vært oter og «markdrag». Wobblere i naturfarger fisket med relativt høy hastighet anbefales for stor fisk. Fra land kan tradisjonelt bunnmeite være bra, spesielt på kvelden når stor-ørreten trekker inn på grunnere vann på næringssøk.

Fluefiske på Grøningen kan være litt utfordrende fra land, men det bør absolutt prøves. Dybden på vannet er jevn, og fører til en konsentrert periode med døgnflueklekking. Klekkingen starter på de grunne partiene midt i vannet, så på den sør-østlig delen og til slutt i den nord-vestre enden av vannet, og man kan dermed følge klekkingen over flere dager. Når «døgnflua går» må man være på plass, fisken blir raskt selektiv! Stimer med stor-røye går ofte og beiter høyt i vannmassene og en døgnflueklekking i overflatefilmen bør gi rolige «head-and- tail vak» og snellehyl! Gold-head nymfer og hareøre-nymfer fisket med rolige bevegelser er også verdt et forsøk. Imitasjonsfiske over steinbunn med tørrfluer i brunt/oliven kan også gi opplevelser for livet på Grøningen, og stor ørret tar ofte tørrflua kontant med stor overbevisning.

Isfiske6

Isfiske
Aktiv pilking etter røye på isen er populært og kan gi gode dagsfangster. Tradisjonelle røyeblinker som Isfloa, Rauto, Titicaca og Lysdraken i fargekombinasjoner med rødt, gult og kobber, agnet med maggot anbefales. Er røya i vanskelig humør, og kun dunker i blinken eller smånapper i agnet, bør veien til små mormyshka i sterke farger være kort. Overgangene mellom dypt og grunt vann utenfor innoset til elvene, og områdene rundt tangene sør-øst i vannet er spesielt gode fiskeplasser på vinteren.

Skitt fiske og god tur til Grøningen på jakt etter drømmefisken!