Langvatnet er et av de beste vannene i fjellet på Snåsa, hvis man er ute etter stor ørret! Og enda bedre, vannet er svært lett tilgjengelig både på sommeren og vinteren.

Ørret, røye og lake er artene som er representert i Langvatnet. Røya er av fin kvalitet, men generelt noe mindre enn på nabovannet Grøningen. Vanlig størrelse er mellom 200 – 500 gram, med fin kjøttfarge og brukbar kondisjon. Med andre ord veldig fin matfisk. Ørreten derimot er av meget god kvalitet og virkelig stor fisk tas med jevne mellomrom. Snittstørrelsen ligger på mellom 500 – 700 gram, men ørret over ett til to kilo er relativt vanlig. Godt med røye bidrar til en solid mattilgang for fiskespisende ørret, noe som øker sjansene for kontakt med stor ørret betraktelig. De store finnes med sikkerhet, og for noen få år tilbake ble det funnet en død ørret i utløpselva fra Langvatnet. Vekta vites ikke med sikkerhet, men lengden var på 76 cm! Utfordringen er å få de til å ta…

Langvatnet f Norske Naturopplevelser AS

Dorging bør absolutt forsøkes på Langvatnet og båt kan leies av Snåsa fjellstyre. Wobblere i naturfarger med innslag av rødt og oransje imiterer små røye og bør være et førstevalg. Forsøk gjerne å fiske de dypt, da stor fiskespisende ørret ofte jakter på røyestimene i de frie vannmassene. Hvis det er vanskelig å få ørreten til å ta, legg gjerne inn retningsendringer og varier hastigheten på båten, da dette gir redskapen en litt annen gange. Ofte er dette nok til å få ørreten til å ta!

Tidlig på sesongen kan det være verdt å forsøke wobblere med fluoriserende farger, spesielt hvis vannet er uklart. I denne perioden kan man gjerne fiske med lavere hastighet, og på grunnere vann som holder høyere temperatur, siden ørreten er noe mindre huggvillig i lave vanntemperaturer.

Skjesluker bør også forsøkes hvis ørreten ikke er lysten på wobblere. Møresilda, Toby, Viking Herring og andre store sluker i forskjellige fargekombinasjoner er gode fiskefangere.

Ved dorging med båt bør områdene rundt øyene gis ett forsøk, det samme utenfor innløpselvene fra Vivatnet og Rørtjønna.

Langvatnet Norske Naturopplevelser AS .jpg5

Sent på kvelden når storørreten trekker inn på grunnere vann, er det naturlig å dorge langs land, og spesielt det nordre landet er et godt område.

Isfisket på Langvatnet bør også forsøkes. Tradisjonelt røyefiske, med store røyeblinker agnet med maggot, gir nesten uten unntak fin røye. Ønsker man heller å forsøke seg på stor ørret, er balansepilker et bedre valg. Her må man nesten prøve seg litt frem med fargekombinasjonene og størrelse, men pilker med sølv/sort rygg og rød buk bør gis en sjanse. Også her kan man med fordel fiske på relativt dypt vann. Tidlig på vinteren, når ørreten ofte er noe treg, kan en liten mormyshka agnet med maggot være det som skal til for å oppleve tunge rykk i sena.

Et siste viktig tips ved isfiske i Langvatnet: Benytt utstyr som er tilpasset stor fisk! Snelle med justerbar brems foretrekkes, slik at man har muligheten til å kjøre stor fisk over lengre tid.

God tur til Langvatnet på jakt etter drømmefisken!