Seisjøen ligger i nasjonalparken i Seisjødalen, en vakker villmarksdal omkranset av furu- og granskog ispedd utallige myrdrag. Turen inn langs Storåselva er ikke lang, og enkelte steder er det verdt å forsøke fisket også i elva.

Lake og ørret finnes i Seisjøen. Ørreten som trolig er målet til de fleste sportsfiskerne holder jevnt over god kvalitet og kondisjon. Stor ørret finnes også selv om det kan være noe lengre mellom dem.

Mange gode fiskevann lengre øst har elver som renner ut i Seisjøen og tilsiget med kvalitetsfisk fra disse er også betydelig.

Seisjøen har en del grunnere partier, spesielt i øst og vest som kan være interessante for fiskere. Det nordlige landet er generelt grunnere enn det sørlige landet, og byr på mer varierte fiskeplasser. Ved leie av båt er det gode muligheter for å gjøre fine fangster. Mot grunnene vokser det en del vegetasjon og det utgjør gode oppvekstområder for småfisk. Utnytt disse områdene på jakten etter den store. Fiskespisende ørret kommer ofte inn på jakt etter småfisk på kvelden, og en skjesluk i riktig område kan da gi full uttelling.

Området er velegnet for en familietur, og leie av en av hyttene gir fine opplevelser for hele familien.