Ståggtjønnin og omkringliggende vann er spennende med tanke på fiske. Vannene henger sammen med hverandre og ligger vakkert til i nasjonalparken, like ovenfor bjørkebeltet inn mot Skjækerfjella.

Ørret er eneste fiskeslag i Ståggåtjønnin og kvaliteten er upåklagelig. Rød kjøttfarge, god kondisjon og med en høy snittstørrelse. Ørret over 1 kg er ikke uvanlig.

Vannet er et typisk fjellvann med sprek ørret, så man kan se frem til lange minutter med kjøring av sprek fisk! I tillegg er det gjennomgående grunt med et begrenset produksjonsgrunnlag, så måtehold bør utvises av fiskere som gjerne ønsker å komme tilbake.

Stigåtjønnin Norske Naturopplevelser AS .jpg2.jpg2

Ståggåtjønnin må være noe av det ypperste Snåsa kan tilby for fluefiskere som ønsker å fiske i stillestående vann. Selv om det gjennomgående er grunt, er det mange overganger til dypere vann som er meget spennende. Tar man seg bryet med å bære med seg vadebuksene, når man svært store deler av vannene fra land.

Strømmen som binder vannene sammen er spennende områder, spesielt for nymfefiske eller med våtflue.

De dypere kulpene hvor elva renner kan også være interessante på enkelte tider av sesongen. Ståggåtjønnin ligger også slik til at de utgjør et godt utgangspunkt for en rundtur med fiske i de indere delene av Skjækerfjella.