Imitasjonen av en baetis-klekker lander fjærlett på overflaten, like ovenfor der en ørret i lengre tid har stått og slurpet i seg av klekkere som henger hjelpeløse i overflatefilmen. Flua nærmer seg innenfor synsfeltet til fisken og det klare vannet avslører at fisken vinkler litt ut til siden, før den siger rolig opp mot overflaten. Det siste lille nervepirrende øyeblikket før fisken bryter overflaten er det vi alle er på jakt etter. Vil den ta denne gangen?

Velkommen til Storåselva – ei vakker og variert elv med spennende muligheter.

Storåselva svinger seg rolig fra sør-øst mot nord-vest gjennom hele Seisjødalen, en bred og vakker skogsdal i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Elva har sin opprinnelse i de vestlige delene av Akselfjella, og på sin ferd langs kroket fjellfuru og frodig gressmyr møter den flere mindre elver og bekker, noe som gjør at den sakte men sikkert vokser seg stor og mektig.

Flere av disse bekkene og elvene kommer fra særs gode fiskevann i området, så som Seisjøfiskløysa, Vivassfiskløysa, Gauptjønna, Seisjøen og til slutt Andorsjøen. Disse leverer et jevnt tilsig av pen ørret til elva og nettopp derfor bør du ta turen hit!

Elva tilbyr varierte forhold og har en relativt rask hastighet fra utløpet av Seisjøen. Her finner du spennende stryk med variert bunnforhold, strømnakker, bakevjer og store steiner som gir gode standplasser for ørreten. Lengre vest endrer elva karakter og vannhastigheten avtar, samtidig som den blir betydelig dypere. Her finner du attraktive kulper, spennende svinger, brekk og overhengende trær som bør være spennende for fluefiskeren. Stort sett er elva lett å avfiske fra bredden, men på enkelte partier med mye vegetasjon vil vadere være en fordel.

De vestlige delene av Storåselva er lett tilgjengelig fra bilvei, men for å fiske i de indre områdene må man belage seg på en noe lengre gåtur. I tillegg til å fiske i selve hovedelva bør du også legge turen innom en av de mange spennende sideelvene. Flere av disse kan by på spennende fiske og til dels stor ørret.  Gauptjønnelva, nedre deler av Storsteinelva, Øyingselva og Andra er alle verdt et besøk hvis vannstanden ikke er alt for lav og temperaturen høy.

Fisken i både hovedelva og sideelvene holder generelt høy kvalitet, med fin kjøttfarge og god kondisjon. Spesielt på våren og høsten kan man komme i kontakt med stor fisk som har kommet til elva fra omkringliggende vann og eksemplarer på over 3 kg. er tatt de senere årene. Slike eksemplarer er det nok langt mellom, men fisk på mellom 1 – 1,5 kg forekommer oftere.

De beste fiskeperiodene er fra etter at vårflommen har gått tilbake i slutten av Mai til ut Juni. Fjærmygg og de første døgnfluene klekker i denne perioden og fisken er ofte veldig på hugget. Midt på sommeren med høy temperatur og lite vann kan fisket være vanskeligere, men de dypere partiene vest i elva kan gi godt fiske. Samtidig vil det i denne perioden være jevnt mellom klekkinger av ulike døgnfluer og vårfluer som periodevis kan gi eventyrlig fiske.  Med avtagende temperatur og høyere vannstand fra August og utover høsten vil fisket igjen ta seg opp i de grunnere partiene.

Når det gjelder fluevalg er det hverken enklere eller vanskeligere i Storåselva enn andre steder. Forsøk å finne ut hva som klekker, om fisken tar de og sett på en imitasjon som ligner. Tar den ikke på overflaten er lett fortyngede nymfer, fisket nær bunnen et spennende og utfordrende fiske, og i de litt dypere partiene vil også klassisk våtfluefiske gi resultater. På våren med kald og uklar elv, og på sensommeren når nettene blir mørkere, bør du forsøke streamerfiske. Fisk gjerne med en stor streamer relativt dypt i hølene eller ved gode standplasser i de grunnere strykene sent på kvelden. Det kan lokke grov ørret til å ta!

Ellers er det verdt å merke seg at Storåselva renner gjennom et landskap som er preget av myr, skog og annen vegetasjon. Et utvalg av imitasjoner av terrestriske innsekter som maur, biller, øyenstikkere og ulike tovinger er med andre ord et selvfølgelig innhold i flueboksen. En annen selvfølgelighet er fjærmygg i ulike variasjoner, både voksne, klekker og larver kan redde fisketuren i perioder der alt annet svikter.

Ta med deg fiskestanga og et utvalg fluer, vandre elva motstrøms og fisk av partiene som ser spennende ut. Trofefisken finnes i Storåselva – er det du som tar den?

Velkommen og skitt fiske!