• Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.    

  • Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.    

  • Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.    

  • Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.    

  • Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.    

  • Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.    

  • Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.    

  • Nøkkelutlevering til fjellstyrehyttene

   Fra og med torsdag 06.12.17 vil ikke nøkler til fjellstyrehyttene lenger bli utlevert hos Cirkle K Snåsa, pga. kommende nedleggelse av kiosken. Nøkkel ut- og innlevering vil derfor skje på Coop Prix Snåsa, Snåsa sentrum. Coop Prix sine åpningstider er følgende: Mandag – fredag    09.00 – 20.00 Lørdag              […]

  • Takseringsresultater og bag-limit 2017

   Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

  • Fiske med markdrag

   Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet «Alt om Fiske». Artikkel – Fiske med markdrag

  • Tildeling av småviltjakt 2017

   Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

  • Ryperapporten

   Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

  • Ny digital fiskeguide!

   Vi lanserer nå en egen fiskeguide for utvalgte vann i Snåsafjella! Her finner du et utvalg av Snåsafjellas 1500 fiskevann, konkrete fisketips fra de utvalgte vatna og bilder fra området. Ta en titt på guiden, del gjerne og gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes! Guiden kommer til å videreutvikles etter hvert med flere […]

  • Innrapportering av reirfunn fra rype

   Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nå Nord universitet, har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, […]

  • Høring grensesak

   Høring- retting av grense i nordøst på Roktdal-, Strind og Tjønndal statsallmenning. Se vedlagt dokumentet her.